QUATTUOR K

QUATTUOR K | 3 – 0 – 30 | NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

  • Bitkilerin kök bölgesinde besin maddesi alımını arttırır.
  • Işık noksanlığına bağlı olarak ortaya çıkan renk açılmalarını azaltır.
  • Meyvelerde olgunlaşmayı ve renk almayı teşvik eder.
  • Potasyumun (K) alınım hızını ve bitki içerisindeki etkinliğini arttırır.
  • Meyvelerin tat ve aroma özelliklerine olumlu katkı yapar.
  • Ürünlerin raf ömrünü uzatır.

Garanti Edilen İçerik (w/w)

  • Toplam Azot (N):%3
  • Üre Azotu (N):%3
  • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):%30