GREENWAY N

GREENWAY N | AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

  • Bitkiler tarafından kolayca kullanılabilen formları oluşturarak toprak tuzluluğunu engeller ve bitki beslenmesini dengeler
  • Toprağın iyon değişim kabiliyetini arttırarak, rizosfer bölgesinde alınamaz formda bulunan besin elementlerini alınabilir hale getirir
  • İçeriğindeki ana elementler ve karbonhidratlar sayesinde topraktaki faydalı mikroorganizmaların çoğalmalarını teşvik eder
  • Toprağın kimyasal yapısı üzerinde olumlu etkileri sonucu bitkilerin beslenmelerini kolaylaştırır
  • Toprakta bulunan besin maddesi bileşiklerini bitki tarafından alınabilir duruma getirerek, bitkilerin dengeli beslenmesini sağlar
  • Ürünlerini kuru madde oranlarını arttırarak raf ömürlerini uzatır

Garanti Edilen İçerik (w/w)

  • Toplam Azot (N):%18
  • Üre Azotu (N):%18
  • Maksimum Klor:% 0,23