OTURAK KINALI

 Oturak, yer tipi, orta erkenci bir çeşittir.
 Bakla uzunluğu 13-15 cm, eni 1,6-2 cm’dir.
 Olgunlaşma günü 60-70 gündür.
 Dekara verimi 1300-1700 kg arasındadır.
 Bütün bölgelerde üretimi yapılmaktadır.