YUKARI BAKAN ACI

 Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
 Turşuluk ve sofralık olarak değerlendirilir.
 Meyveler 5-6 uzunluğundadır.
 Meyveler gruplar halinde acı ve yukarıya doğrudur.
 Ortalama dekara verimi 0,9-1,3 tondur.