URANUS 72 WP

Açıklama

 Aktif Madde; % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl
Formulasyon; WP (Suda ıslanabilir toz)


Özellikler: URANUS 72 WP koruyucu, tedavi edici , sistemik fungisittir. Kök, gövde ve yapraklar vasıtasıyla alınır. Sistemik bir fungisit olan metalaxyl 30 dakika gibi kısa bir sürede yeşil aksam tarafından alınır ve bitki özsuyunun nakli ile yukarı taşınarak yapraklara dağılır. Böylece fungal gelişim ve çoğalmayı önleyerek bitkiyi ilaç tatbikatından sonra meydana gelen yeni aksam da dahil olmak üzere mantarlara karşı dahilen korur. Mancozeb koruyucu bir fungisit olup, bitki dokuları üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve mantar sporlarının gelişimini önler. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki AdıHastalık AdıKullanma Dozu(100 lt suya veya dekara)Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
 Bağ * Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)250 g14 gün
 Kabakgiller  Mildiyö(Pseudoperonospora  cubensis)250 g7 gün
 Patates  Mildiyö (Phytophthora infestans)250 g14 gün
 Domates Mildiyö (Phytophthora infestans)250 g7 gün

Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Uygulamadan önce aletin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, tümünün düzgün çalışması sağlanmalıdır. Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün miktarını ayrı bir kapta ön karışım olarak suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken ön karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. Uygulama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ZAMANLARI:

Yeşil aksamın ürünle iyi bir şekilde kaplanması için yeterli su kullanılmalı, ancak ürünlü mahlulün yapraklardan yıkanmasına meydan verilmemelidir.

Bağda Mildiyö: Uygulamaya hava şartlarının mildiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce) başlanır. Azami 3 uygulama yapılır. Uygulama aralığı 10-14 gündür. Son uygulamadan 7 gün sonra kontak etkili bir fungisit kullanılması tavsiye edilir.

Kabakgillerde Mildiyö: Uygulamaya hava şartlarının mildiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce) başlanır. Azami 3 uygulama yapılır. Uygulama aralığı 10 gündür. Son uygulamadan 7 gün sonra kontak etkili bir fungisit kullanılması tavsiye edilir.

Patateste Mildiyö: Uygulamaya hava şartlarının mildiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce) başlanır. Azami 3 uygulama yapılır. Uygulama aralığı 10 gündür. Son uygulamadan 7 gün sonra kontak etkili bir fungisit kullanılması tavsiye edilir.

Domateste Mildiyö: Uygulamaya domates bitkilerinin yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin meydana gelmesi ve bu lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidiospor örtüsünün görülmesi ile başlanır. Hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Bitki Tahammülü:

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında PLANET 72 WP tavsiye edilen ürünlerde fitotoksite riski olmaksızın uygulanabilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

URANUS 72 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M3 + A1,4 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için URANUS 72 WP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğini durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M3 + A1,4 harici)  bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Belirtilen mahsullerde kullanılan fungisit, insektisit, akarisit ve bitki besin preparatlarının çoğu ile karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara ve balıklara zehirlidir.

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ve 1 kg’lık ambalajlarda.