TRIGGER 100 EC

Açıklama

 Aktif Madde; 100 gr/lt Penconazole
Formulasyon; EC (Emülsiyon konsantre)


Özellikler: TRIGGER 100 EC tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, bitki koruma ürününün bağ, gül, domates, biber, patlıcan, hıyar ve çilek üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. TRIGGER 100 EC, uygulamadan kısa bir süre sonra bitkiler tarafından bünyeye alınıp, yaprak içinde taşınan bir fungusittir. Bitkilere pülverize edildikten sonra yağan yağmur ile yıkanıp gitmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki AdıHastalık  AdıKullanma DozuSon Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
BağBağ küllemesi(Uncinula necator)25 ml/100 lt su veya dekara14 gün
GülKülleme(Sphaerotheca pannosa)25 ml/100 lt su veya dekara
TütünKülleme(Erysiphe cichoracearum)35 ml/100 lt su14 gün
Domates(Sera)Külleme(Leveillula taurica)50 ml/100 lt su veya dekara7 gün
Biber(Sera)Külleme(Leveillula taurica)50 ml/100 lt su veya dekara7 gün
Patlıcan(Sera)Külleme(Leveillula taurica50 ml/100 lt su veya dekara7 gün
Hıyar (Sera)Külleme(Erysiphe cichoracearum)50 ml/100 lt su veya dekara7 gün
ÇilekKülleme(Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae)50 ml/100 lt su7 gün

 * Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Uygulamadan önce aletin memeleri kontrol edilip, temizlenmeli tümünün düzgün çalışması sağlanmalıdır. Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapta suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. Uygulama bittikten sonra aletinizi iyice yıkayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Bağda küllemeye karşı uygulamalara ilk yapraklar geliştiğinde veya sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında, çiçeklenmeden evvel başlanır. Böylece hastalık etmeninin yüksek seviyede çıkışı önlenmiş olur. Mevsim boyunca 14 gün aralıklarla 4-5 uygulama tavsiye edilir.

Gülde küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır gerektiğinde 14 gün aralıklarla devam edilir.

Domateste (Sera), Biberde (Sera), Patlıcanda (Sera), Hıyarda ve Çilekte küllemeye  karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır ve gerektiğinde 14 gün aralıklarla devam edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TRIGGER 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup G1,3 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TRIGGER 100 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:

TRIGGER 100 EC’ nin etkinliği kendinden önce veya kendinden sonra uygulanan veya depo karışımı yapılan ilaçlardan etkilenmez. İhtiyaç duyulduğunda, karışım halinde kullanılacak ilaç ile fiziksel yönden karışma durumu bu ilaca az miktarda TRIGGER 100 EC ilave edilerek kolayca kontrol edilebilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Balıklara zehirlidir.

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtile göre tedavi uygulanır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 ml, 250 ml ve 500 ml’lik ambalajlarda