SUPERONIL 500 SC

Açıklama

 Aktif Madde; 500 gr/lt Chlorothalonil
Formulasyon; SC (Süspansiyon Konsantre)


Özellikler: Süspansiyon konsantre formülasyonun da geniş etki alanlı bir fungisittir. 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

BİTKİ ADIHASTALIK  ADIKULLANMA DOZU VE DÖNEMİSON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
 Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 200 ml/100 lt su 3 gün
 Hıyar Mildiyö (Pseudoperanospora cubensis) 250 ml/100 lt su 3 gün
 Şeker pancarı Yaprak Leke Hastalığı (Cercospora  beticola) 300 ml/da 3 gün
 Domates Mildiyö (Phytophthora infestans) 175 ml/100 lt su 3 gün
 Kayısı Yaprak Delen (Çil) (Vilsonomyces carpophilus) 200 ml/100 lt  su (normal ve  dormant dönem) 56 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA:

Uygulamadan önce bitki koruma ürünlü mahlülün hazırlanması sırasında iyi bir karışım elde etmek için ürünün ambalajını birkaç defa baş aşağı çevirdikten sonra, kullanılacak ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilir ve daha sonra yarısına kadar su doldurulmuş uygulama aletinin içine dökülür. Geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karaleke hastalığına karşı: 1.uygulama çiçek gözleri kabardığında, 2.uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. uygulama çiçek tac yaprakları %70-80 dökülünce,4. Ve diğer uygulamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Hıyarda mildiyöye karşı : ilk ilaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya cevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır. 8-10 gün aralıklarla devam edilir.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığına karşı: Tarlanın köşegenleri doğrultusunda rastgele alınan erişken yaprakların %5’ ine en az birer leke görüldüğünde uygulamalara başlanmalı, 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilmelidir.

Domates mildiyö hastalığına karşı: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile derhal uygulamalara başlanır ve 10-12 gün aralıklarla devam edilir.

Kayısı yaprak delen hastalığına karşı: 1.uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra (dormant dönem), 2.uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu döneminde (normal dönem) yapılır. 3.uygulama meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna ayrıldığı dönemde yapılır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SUPERONIL 500 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M5 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUPERONIL 500 SC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:

SUPERONIL 500 SC yaygın olarak kullanılan WP olarak formüle edilmiş bir çok insektisit, fungusit ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak; ürün etiketleri üzerinde tavsiye ve dozlara dikkat edilmelidir. Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Az miktarda bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Hazırlanan ön karışım ayrışma veya çökelme varsa bu karışım kullanılmamalı bitki koruma ürünleri ayrı ayrı uygulanmalıdır. Karışımlar bekletilmeden uygulanmalıdır. Surfaktanlar ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması ve ikiden fazla pestisit ile karıştırılması tavsiye edilmez.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara zehirlidir.

Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 500 ml ve 1 L’lik ambalajlarda