OWNER 77 WP

Açıklama

%77 Bakır hidroksit, WP (Suda ıslanabilir toz)


OWNER 77 WP %50 metalik bakıra eşdeğerdir. Narenciye, bağ, meyve, sebze, tarla ve süs bitkileri hastalıklarının mücadelesinde kullanılan bakır hidroksit terkipli çok küçük zerreli ve yüksek etkili bir fungisittir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

BİTKİ ADIHASTALIK  ADIKULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
 Narenciye Alternaria yanıklık hastalığı (Alternaria citri) 300 g/100 lt su
 Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 250 g/100 lt su
 Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı (Taphrina deformans) Yaprak Delen (Coryneum beijerinckii) 350 g/100 lt su 350 g/100 lt su
 Domates Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani) Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas  syringae pv.tomato)                                                  250 g/da 250 g/da
 Zeytin Halkalı Leke Hastalığı (Spilocaea olegina) 300 g/100 lt su
 Kayısı Yaprak Delen ( Çil Hastalığı) (Wilsonmyces carpophylus) 500 g/100 lt  su(1.uygulama) 250 g/100 lt  su(2.uygulama)

 * Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE : 7 gün’dür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA:

Gerekli miktar bitki koruma ürünü bir kap içerisinde, az bir miktar su ile bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank gerekli miktar suyla tamamlanır. Uygulama esnasında bitkiler en iyi şekilde yıkanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle, yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır. Uygulama sabahleyin ve akşamüzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda, rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Narenciyede Alternaria yanıklığı: İlkbahar sürgünlerinde ilk hastalık belirtisi görüldüğünde başlanır. 10’ ar gün arayla tekrarlanır.

Bağ Mildiyösü: Sürgünler 25-30 cm boya erişince başlanır. Gerekirse tekrarlanır.

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı zaman uygulanır.

Domates Erken Yaprak Yanıklığıbakteriyel benek hastalığı: haslık belirtileri görüldüğünde başlanır, 10 gün ara ile devam edilir.

Zeytin halkalı leke hastlalığı:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Tanelerin normal iriliği eriştiği sonbaharda, meyveler yeşil dane döneminde iken (Ekimin ilk yarısı)

2.uygulama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı ilkbahar döneminde (Nisan)

Ege ve Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Ağaçların sürgün vermeden önceki durgun dönemi

(Ege:Şubat-Mart, Akdeniz: Kasım-Aralık),

2.uygulama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı dönem (Nisan)

Kayısı Yaprak Delen:

1.uygulama: Dormant döneminde, sonbaharda yaprak dökümünden sonra

2.uygulama: Normal dönemde,  ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce

DİRENÇ YÖNETİMİ:

OWNER 77 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M1 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için OWNER 77 WP‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:

OWNER 77 WP organik fosforlular ve düşük pH’lı (asidik) bitki koruma ürünleri dışındaki zirai mücadele ürünleri ile karışabilir. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ: Arılara zehirsizdir. Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

ANTİDOT: Özel bir antidotu yoktur.

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 Kg ve 2,5 Kg’ lık ambalajlarda