ISOS 50 WG

Açıklama

 Aktif Madde; % 50 Cyprodinil
Formulasyon; WG (Suda dağılabilen granül)


Özellikler: ISOS 50 WG elma ve armutta karaleke; kayısıda çiçek monilyası hastalığına karşı kullanılan sistemik özelliklere sahip bir fungisittir. ISOS 50 WG  koruyucu ilaçlamalar şeklinde uygulanmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 BİTKİ ADI  HASTALIK  ADI KULLANMA DOZUSON UYGULAMAİLE HASATARASINDAKİ SÜRE
 Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 40 g/100 lt su  28 gün
 Kayısı Çiçek monilyası (Sclerotinia laxa) 30 g/100 lt su  7 gün
 Armut Karaleke (Venturia pirina) 40 g/100 lt su  28 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken bitki koruma ürünlü su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. Bitki koruma ürünü suyla iyice karıştıktan sonra uygulamaya başlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ZAMANI :

Elma karaleke: 1.uygulama : tomurcukların kabardığı devrede, 2.uygulama: pembe tomurcuk devresinde, 3.uygulama: çiçek taç yapraklarının % 70-80’inin döküldüğü devrede yapılır

Kayısı çiçek monilyası : 1.uygulama: çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte), 2.uygulama: Tam çiçeklenme döneminde (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Armut karaleke: 1.uygulama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası olan yerlerde 3-5 gün önce uygulanır), 2.uygulama:  Beyaz rozet döneminde, 3.uygulama: çiçek taç yapraklarının % 70-80’inin döküldüğünde, 4. ve diğer uygulamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu dönemlerde 15 gün arayla yapılır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ISOS 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup D1,9 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ISOS 50 WG‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup D1,9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK  DURUMU :

Genellikle, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungisitler ile karışım halinde kullanılabilir. Süphe halinde uygulamadan önce küçük bir karışabilirlik testi yapılmalıdır. Şayet ISOS 50 WG başka ürünler ile depo karışımı olarak kullanılacak ise ürünleri suya aşağıdaki sıraya göre koyunuz :

Önce ISOS 50 WG sonra karışıma giren diğer bitki koruma ürünleri konur. Şayet karışım halinde kullanılacak ürünler arasında ‘suda eriyebilir ambalaj’da bulunanlar var ise önce bunlar, sonra ISOS 50 WG konur.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Suda yaşayan canlılara zehirlidir. Her türlü su kaynaklarını ürün atıklarının imhası esnasında kirletmeyiniz. Yeni bitki koruma ürünü uygulanan sahada hayvan otlatılmamalı, buralardan gıda maddesi ve yem alınmamalı, tüm evcil hayvanlar uzak tutulmalıdır. Gıda ve yem maddeleri ürünle kirletilmemelidir.

ANTİDOT: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 300 gr ve 400 gr’lık ambalajlarda.