BOAS 40 EC

Açıklama

 Aktif Madde: 400 gr/lt Flusilazole, Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)


Özellikler: BOAS 40 EC geniş etki alanlı, sistemik bir fungisittir. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki AdıHastalık AdıKullanma Dozu ve DönemiSon Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
 Bağ * Külleme (Uncinula necator)3 ml/100 l su28 gün
 Elma  Karaleke (Venturia ineaqualis)5 ml/100 l su28 gün
  Külleme (Podosphae  aleucotricha)  6 ml/100 l su28 gün
 Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı  (Cercospora beticola)20 ml/da28 gün
 Külleme (Podosphaea polygoni)15 ml/da28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Gerekli miktardaki bitki koruma ürünü az bir suyla ayrı bir kapta önce karışım haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Daha sonra uygulamaya geçilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda Külleme:

  1. uygulama: Çiçeklenmeden önce, sürgünler 25-30 cm boya erişince,
  2. uygulama: Çiçek taç yaprakları döküldüğünde ve koruklar saçma iriliğini aldığında,
  3. ve diğer uygulamalar 10-14 gün aralıklarla bölgenin meteorolojik ve ekolojik koşulları, hastalığın gelişme durumu göz önüne alınarak yapılır, tanelere tatlı su yürüdüğünde uygulamaya son verilir.

Elmada Karaleke:

  1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığı zaman (patlamaya yakın),
  2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu devresinde (çiçekler kısa sapları ile ayrı ayrı görülünce),
  3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 arasında dökülünce,

Diğer uygulamalar: Yağışlar devam ettiği takdirde kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak 4. ve 5. uygulamalar da yapılır.

Elmada Külleme:

  1. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu devresinde,
  2. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 60-70 arasında dökülünce,
  3. ve diğer uygulamalar 10-14 gün aralıklarla bölgenin meteorolojik ve ekolojik koşulları, hastalığın gelişme durumu göz önüne alınarak yapılır.

Şeker pancarında Yaprak leke hastalığı ve Külleme:

Uygulamaya hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

FİTOTOKSİTE:

BOAS 40 EC tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

DAYANIKLILIK: Yüksek derecede ve spesifik etkili fungisitlere karşı direnç oluşma ihtimali oldukça fazladır. Bu nedenle, direncin ortaya çıkması ve genişlemesinin önlenmesi açısından ilaçlama programına, BOAS 40 EC veya diğer Sterol inhibitörlerden farklı etki mekanizmasına sahip fungisitlerinde dahil edilmesi tavsiye edilir. Aynı yerde bir sezonda bağda ve elmada 5’ten fazla, şeker pancarında ise 2’den fazla BOAS 40 EC uygulaması yapılmaz.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

BOAS 40 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup G1,3 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BOAS 40 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

BOAS 40 EC bordo bulamacı ve kireç sülfür dışında kalan pek çok bitki koruma ürünü ile karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

Yaban hayvanlarına zararlıdır. Çayır ve mera alanlarına bulaştırmayınız.

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur.

AMBALAJ ŞEKLİ: 50 ml ve 100 ml’ lik ambalajlarda.