TOZTATE 10 G

Açıklama

 Aktif Madde; %10 Fosthiazate
Formulasyon; GR (Granül)


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

 Bitki  Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi
 Domates (Sera) Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 4 kg/da Fide dikiminden hemen önce veya 1-2 gün  önce
 Muz Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 50 g/yalak başı Nisan ve Eylül ayında olmak üzere yılda 2  defa  uygulanır.
  Spiral Nematod  (Helicotylenchus  multicinctus 50 g/yalak başı Nisan ve Eylül ayında olmak üzere yılda 2 defa  uygulanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

TOZTATE 10 G granül formülasyonda olup, serpilmek sureti ile kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:

Toprak iyi bir şekilde işlenmeli ve keseksiz olmalıdır. Tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü, homojen bir şekilde toprağa serpilmeli, hemen sonra 10-15 cm toprak derinliğine karıştırılmalı ve daha sonra da sulanmalıdır. Toprağa karıştırmada döner kültivatör tercih edilmelidir.

Domateste nematoda karşı, 4 kg/da dozdaki bitki koruma ürünü 1dekara eşit şekilde dağıtılması gerekir. Ürün, toprağın 15-20 cm derinliğine kadar karıştırıldıktan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır.

Muzda nematodlara karşı, yalak başına 50 gram dozunda, muzların onarım döneminde Nisan ayında bir kez serpilerek yapılır. Aynı dozda ikinci bir uygulama Eylül’de tekrarlanır. Uygulamalardan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TOZTATE 10 G adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 1B olarak sınıflandırılan bir Nematisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TOZTATE 10 G‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Balıklara zehirlidir. Akarsulara karıştırmayınız.

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 4 kg’lık ambalajlarda.