TİNTE 80 EC

Açıklama

Aktif Madde; 80 gr/lt Clodinafop propargyl
Formulasyon; EC (Emülsiyon konsantre)


Özellikler: TİNTE 80 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür. yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir. 

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

BİTKİ ADIKONTROL ETTİĞİ YABANCI  OTLARKULLANMADOZU VE DÖNEMİ
Buğday                       Yabani Yulaf = Şifanak(Avena sterilis)                                                     Dekara 30 ml dozda; tercihen buğdayın erken kardeşlenme  devresinde; en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

KISITLAMA:

TİNTE 80 EC’nin; buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez. Aynı yerde aynı herbisitin aynı ve aynı etki şekline herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan direçli bireylerin çoğalmasına ve ortalama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta, bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancıotlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı grupların ve farklı etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancıot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

MÜNAVEBE ESNEKLİĞİ:

TİNTE 80 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

UYGULAMA:

TİNTE 80 EC; orta ve yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 litre su kullanılarak, traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada, atomizer veya sırt pulverizatörü kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlı mahlülün mütecanis dağılımı için düz yelpaze meme (püskürtme açısı:110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile en iyi şekilde kaplanmalıdır.

UYGULAMA ZAMANI:

TİNTE 80 EC’den buğday ve yabancıotlar çıktıktan sonra (post-em) örneğin; buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir.

TİNTE 80 EC‘den en iyi sonuç; yabancıotların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin; ılık rutubetli şartlarda aktif olarak büyükdükleri devrede uygulandığında elde edilir.

TİNTE 80 ECnin kalıcı etkisi olmadığından, ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancıotlar kontrol edilmezler. İlaçlamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Traktör İle Çekilen Pulverizatör: Aletin deposunu, 1/3 ile ½ seviyesine kadar suyla doldurunuz, bunun üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz. Daha sonra depoyu su ile üst seviyesine kadar doldurunuz. Boş ambalaj kaplarını su ile 3 kez çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaçlı mahlüle ilave ediniz. İlacın hazırlanmas ve uygulanması esnasında homojen bir emülsiyon elde etmek için aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TİNTE 80 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup A,1 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TİNTE 80 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Dar yapraklı yabancıotların yanı sıra geniş yapraklı yabancıotlar da kontrol edilmek istendiğinde TİNTE 80 EC; Lintur 70 WG ile karışım halinde kullanılır.

TİNTE 80 EC buğday fungusitleri ile birlikte kullanılabilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 500 ml’lik ambalajlarda