TİNTE 240 EC

Açıklama

 Aktif Madde; 240 gr/lt Clodinafop propargyl
Formulasyon; EC (Emülsiyon konsantre)


240 gr/lt Clodinafop propargyl, ECÖzellikler: TİNTE 240 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür. Yabancıot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metobolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

BİTKİ ADIKONTROL ETTİĞİYABANCI OTLARKULLANMA DOZUVE DÖNEMİ
  Buğday   Yabani Yulaf  = Şifanak  (Avena sterilis,Avena fatua)  Dekara 20 ml dozda; tercihen buğdayın  erken kardeşlenme devresinde en geç  kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.
  Kuş Yemi = Kanlıçayır  (Phalaris minor,P.parado xa, P.brachystachys) 
  Tilki Kuyruğu = Su Otu  (Alopecurus myosuroides) 
  Delice (Lolium temulentum) 

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

MÜNAVEBE ESNEKLİĞİ:

TİNTE 240 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

UYGULAMA:

TİNTE 240 EC orta ve yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 litre su kullanılarak, traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada, atomizör veya sırt pulverizatörü kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlı mahlülün mütecanis dağılımı için düz yelpaze meme (püskürtme açısı:110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basını 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile en iyi şekilde kaplanmalıdır.

UYGULAMA ZAMANI:

TİNTE 240 EC buğday ve yabancıotlar çıktıktan sonra (post-em) örneğin; buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir.

TİNTE 240 EC’den en iyi sonuç; yabancıotaların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin; ılık rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. TİNTE 240 EC’nin kalıcı etkisi olmadığından, ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancıotlar kontrol edilmezler. İlaçlamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Traktör İle Çekilen Pulverizatör: aletin deposunu, 1/3 ile 1/2 seviyesine kadar suyla doldurunuz, bunun üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz. Daha sonra depoyu su ile üst seviyesine kadar doldurunuz. Boş ambalaj kaplarını su ile 3 kez çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaçlı mahlüle ilave ediniz. İlacın hazırlanması ve uygulanması esnasında homojen ber emülsiyon elde etmek için aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Dar yapraklı yabancı otların yanısıra geniş yapraklı yabancı otlarda kontrol edilmel istendiğinde TİNTE 240 EC; Logran Extra 64 WG ile karışım halinde kullanılabilir. TİNTE 240 EC; sulfonly urea ve 2,4 D terkipli ilaçlar ile karışım halinde kullanılmamalıdır. TİNTE 240 EC buğday fungusitleri ile birlikte kullanılabilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 200 ml ve 500 ml’lik ambalajlarda.