THIRPAN

Açıklama

 Aktif Madde; 452,42 gr/lt 2,4-D EHE + 6,25 gr/lt Florasulam
Formulasyon; SE (Süspo emülsiyon)


Özellikler:THIRPAN, sistemik ve kontak etkili geniş spektrumlu bir herbisittir. THIRPAN buğday ve arpanın her çeşidinde rahatlıkla uygulanabilir. THIRPAN geniş yapraklı yabancı otları sistemik yolla kontrol ederek yabancı otun beslenmesini hemen durdurur ve ölüm belirtileri 1-2 gün içinde solma, sararma şeklinde görülmeye başlanır, tamamen ölümü hava sıcaklığına ve yabancı otun durumuna göre 7-14 gün içinde görülür. Buğday ve arpadan sonra ekilecek veya dikilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur. İlaçlamadan sonra herhangi bir nedenle buğday ve arpa tarlası bozulacak olursa toprak işlemesi yapıldıktan 7-15 gün sonra rahatlıkla başka bir mahsül ekilebilir. Toprakta bakiye bırakmaz. THIRPAN her çeşit buğday ve arpa türlerinde emniyetli olduğu için verim kaybına neden olmaz. İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCIOTLAR

Bitki AdıYabancı ot AdıKullanılma Dozu ve DönemiSon Uygulama ile Hasat arasındaki Süre
 Buğday  Arpa  Kan damlası (Adonis aestivalis) 
 Sığır dili (Anchusa azurea) 
 Yatık boya kökü (Asperugo procumbens) 
 Taşkesen otu (Buglossoides arvensis) 
 Sarı ot (Boreava orientalis) 
 Rum yalancı keteni (Camelina rumelica) 
 Yabani tere (Cardaria draba ) 
 Boynuz otu (Cerastium dicothomum) 
 Uzun süperge otu (Descuraina sophia ) 
 Kıraç ıtırı (Geranium stepporum) 
 Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypecoum  pendulum) 
 Yabani çivit otu (Isatis tinctoria) 
 Trakya hardalı (Neslia apiculata) 
 Yabani hardal (Sinapis arvensis) 
 Uzun meyveli bülbül otu (Sisymbrium  altissimum) 
 Kaba tüylü fiğ (Vicia narbonensis) 
 Adi fiğ (Vicia sativa) 
 50 ml / da  14 gün
 Buğday  Arpa  Tarla papatyası (Anthemis fumarifolia) 
 Saka dikeni (Carduus picnocephalus) 
 Tarla hazeranı (Consolida regalis) 
 Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 
 Çoban deyneği (Polygonum bellardii) 
 Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) 
 Meryem dikeni (Silybum marianum) 
 Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos) 
 60 ml / da  14 gün
 Buğday  Arpa  Kekre (Acroptilon repens) 
 Kokarot (Bifora radianis) 
 Gökbaş (Centaurea depressa) 
 Köygöçüren (Cirsium arvense) 
 Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis) 
 70 ml / da  14 gün
 Mısır * İmam pamuğu (Abutilon theophrasti) 
 Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus  retroflexus) 
 Uzun loğusa otu (Aristolochia clematitis) 
 Sirken (Chenopodium album) 
 Yatık sirken (Chenopodium vulvaria) 
 Dil kanatan (Galium aparina) 
 Gökbaş (Centaurea depressa) 
 Gece sefası (İpomea stolonifera) 
 Adi soda otu (Salsola kali) 
 Köpek üzümü (Solanum nigrum) 
 Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) 
 70 ml / da  14 gün
 Mısır * Kekre (Acroptilon repens) 
 Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 
 80 ml / da  14 gün

* Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

KULLANMA ZAMANI:

HUBUBAT (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilemez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

MISIR: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalam sıcaklık 15 C üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

KULLANMA ŞEKLİ:

THIRPAN süspo-emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan ilacın su ile iyice karışması çok önemlidir. Bunun için ilaçlama aleti yarıya kadar su ile iyice karışması çok önemlidir. Bunun için ilaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurulur. Daha sonra aletin karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

THIRPAN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup O,4+B olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için THIRPAN‘ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup O,4+B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından 69 gr/lt Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 gr/lt Cloquintocet mexyl EW ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı ot ilaçları ile karıştırılması tavsiye edilmez. Chlorprifos 480 g/l EC, Chlorprifos 500 g/l + Cypermethrin 50 g/l EC, Chlorprifos methl 227 g/l EC gibi insektisitlerle karıştırılarak uygulanabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeni ile, önce bir karışım denemesinin yapılmasında, eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 500 ml, 1Lt ve 5 Lt’ lik ambalajlarda