SUPERGUARD 100 EC

Açıklama

Aktif Madde: 100 gr/lt Alphacypermethrin

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler: Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik pretroidli bir insektisittir. Emici ve çiğneyici böceklerin geniş bir kısmını kontrol eder. Çok düşük dozlarda bile böceklerin sinir sistemini bozarak etki eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki AdıZararlı AdıKullanma Dozu ve DönemiSon Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
ElmaElma içkurdu(Cydia pomonella)20 ml/100 l sularva14 gün
Elma ağkurdu(Yponomeuta malinellus)15 ml/100 l sularva
HububatSüne(Eurygaster integriceps)15 ml/da1-3. ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin14 gün
Kımıl(Aelia rostrata)45 ml/dakışlamış ergin, 2-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin
Hortumlu böcek (Pachytychius hordei)15 ml/da 
MısırMısır koçan kurdu(Sesamia nonagrioides)40 ml/dalarva (15 gün ara ile 3 uygulama)14 gün
Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis)
Pamuk *Yeşilkurt(Helicoverpa armigera)200 ml/dalarva14 gün
DomatesYeşilkurt(Helicoverpa armigera)50 ml/da 14 gün
FındıkFındık kurdu(Curculio nucum)40 ml/da14 gün
ZeytinZeytin sineği(Bactrocera oleae)25 ml/100 l su14 gün
Bağ **Maymuncuk(Otiorrhynchus spp.)30 ml/100 l su7 gün
Şeker pancarıYaprak piresi(Chaetocnema tibialis)15-20 ml/da14 gün
Yaprak pireleri(Cleonus spp.)40-50 ml/da
Kalkan böcekleri(Cassida spp.)15-20 ml/da

* Akdeniz Bölgesi‘nde pamukta kullanılmaz.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra hesaplanan miktar bitki koruma ürünü başka bir kapta su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir.

İLAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU:

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için, uygulamaya başlamadan önce kullanılan aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SUPERGUARD 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUPERGUARD 100 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek alkali özellik gösterenler hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara, balıklara ve faydalı böceklere karşı zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

ANTİDOT:

Bitki koruma ürünü yutulmuş ise hastanın boğulmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalı ve ardından PHENOBARBITAL veya DIPHENYL HYDRANTOIN yada onların karışımı verilmelidir. Alerji durumlarında antihistaminikler verilmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda.