KOLLAR 22 E

Bitki AdıKullanıldığı Hastalık – Zararlı AdıKullanım DozuBekleme süresi
BAĞSalkım güvesi (Lobesia botrana)200 ml/100 L su7 Gün
BİBERÇiçek tripsi (Frankliniella occidentalis)375 ml/da7 gün
BOŞ AMBAR İLAÇLAMASIBuğday biti (Sitophilus granarius)425 ml/100 metrekare7 gün
BOŞ AMBAR İLAÇLAMASIEkin kambur biti (Rhizopertha dominica)425 ml/100 metrekare7 gün
BOŞ AMBAR İLAÇLAMASIKırma biti (Tribolium confusum)425 ml/100 metrekare7 gün
DOMATESŞeftali yaprakbiti (Myzus persicae)375 ml/da7 gün
KARPUZYaprakbitleri (Aphis spp.)375 ml/da7 gün
KAVUNYaprakbitleri (Aphis spp.)375 ml/da7 gün
KURU MEYVE ZAR.Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.)425 ml/100 metrekare7 gün
KURU MEYVE ZAR.İç fındık güvesi (Paralipsa gularis)425 ml/100 metrekare7 gün
KURU MEYVE ZAR.Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)425 ml/100 metrekare7 gün
KURU MEYVE ZAR.Kuru meyve akarı (Carpoglyphus lactis)425 ml/100 metrekare7 gün
KURU MEYVE ZAR.Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)425 ml/100 metrekare7 gün
KURU MEYVE ZAR.Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella)425 ml/100 metrekare7 gün
KURU MEYVE ZAR.Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis)425 ml/100 metrekare7 gün
KURU MEYVE ZAR.Tütün güvesi (Ephestia elutella)425 ml/100 metrekare7 gün
LAHANALahana kelebeği (Pieris brassicae)150 ml/100 L su7 gün