JUBILEE 70 WS

Açıklama

 Aktif Madde: %70 Imidacloprid, Formulasyon: WS (Suda disperse olan toz)


KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

BİTKİ ADIZARARLI ADIKULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
Şeker PancarıTel Kurtları (Agriotes spp.)Kırkayaklar (Diplopoda)Yaykuyruklular (Collembola)Toprak Pire Böcekleri (Chaetocnema spp.)750 g/100 kg tohum
BuğdayEkin Kambur Böceği (Zabrus spp.)200g/100 kg tohum Larva, Ergin
PatatesTel Kurtları  (Agriotes spp.)Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)30 g / 100 kg tohum, Larva15 g /100 kg tohum, Larva,Ergin
MısırTel Kurtları  (Agriotes spp.) 500 g / 100 kg tohum, Larva

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA

Şekerpancarı: Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeniyle ve hassas bir uygulama yapabilmek için profesyonel uygulama düzenleri olan tohum işleme ve uygulama fabrikalarında uygulanacak ürün karışım hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz. Uygulama varilleri ve buna benzer ekipmanlarla yapılacak uygulamalarda gerekli su miktarı 15-20 litredir. 100 kg tohum için gerekli miktar ürün gerekli miktar suya eklenerek dibe çökmesi beklenir sonra iyice karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Bu miktar ilaçlı eriyik 3 defada tohuma uygulanır her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama sağlanır.

Buğday: Sıvı uygulama düzeni olan selektörlerde bir ön deneme ile ideal su miktarı bulunur (bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml arasındadır). Gerekli miktar ürün gerekli miktar su içerisine konarak uygulama yapılır. İlaçlama varili ile uygulama yapılacak ise 100 kg tohum için önerilen miktar ürün 800-1000 ml suya ilave edilir. Dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılır. Birkaç defada ilaçlama variline ilave edilerek, her defasında varil çevrilerek homojen bir uygulama yapılır.

Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen bitki koruma ürünü miktarı kova içerisindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip, ürünün dibe çökmesi beklenir. Sonra iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Önerilen miktar suyun bir kısmı örneğin 0,5 litresi kovaya bulaşmış veya dibinde kalabilecek ürünün yıkanıp pülverizatöre aktarılması için kullanılır.

Pülverizatöre aktarılan bitki koruma ürünü tohumluk patates üzerine iki defada püskürtülür. İlaçlı suyun yarısı, yayılmış tohumlukların üzerine püskürtüldükten sonra, tohumluk patatesler kürekle ters yüz edilir. Depoda kalan ikinci kısım ilaç tohumluk üzerine püskürtülerek uygulama tamamlanmış olur. Uygulamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat yere akmayacak miktarda olmasıdır. Tohumluğun cins ve büyüklüğüne göre doz sabit kalmak kaydı ile su miktarı azaltılıp çoğaltılabilir. İdeal su miktarı kalibrasyonla, yani ölçümlerle bulunmalıdır. Uygulamadan sonra hemen ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemi çekildikten sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün bekletilebilir. Uygulama, çuvallama ve dikim yapılırken lastik eldiven giyilmelidir.

Mısır: 100 kg tohum için gerekli bitki koruma ürünü 1,5 litre suya ilave eklenir. Tohumluk düz bir zemine yayılır. İlaçlı karışımın yarısı tohuma püskürtülür ve tohum iyice karıştırılır sonra ürünün kalan yarısı tohuma eklenerek tohum iyice karıştırılır. Uygulama varilleri veya bidonları içinde de aynı şekilde yapılabilir. Daha sonra tohumlar bir süre yayılarak nem oranı düşürülür ve hemen ekilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

JUBILEE 70 WS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 4A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için JUBILEE 70 WS‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Thiram ve Hymexazol terkipli ilaçlar ile karıştırılabilir. Uygulama en büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Suda yaşayan canlılara zararlıdır. Su kaynaklarına bulaştırmayınız.

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 150 gr’lık ambalajlarda.