IRENE 400 SC

Açıklama

 Aktif Madde; 420 gr/lt Bispyribac sodium
Formulasyon; SC (Süspansiyon konsantre)


Özellikler: Çeltik tarlalarındaki yabancı otlara karşı kullanılan süspansiyon konsantre (SC) formülasyonunda bir herbisittir. 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCI OTLAR

Bitki AdıYabancı OtlarKullanma Dozu ve Dönemi
  ÇELTİK  Darıcan  (Echinochloa crus-galli)  Çeltiksi Darıcan  (E. oryzoides)  Deniz sandalye sazı  (Bolboschoenus maritimus)  Domuz pıtrağı  (Xanthium strumarium)  Biberotu  (Polygonum lapathifolium)  Kız otu  (Cyperus difformis)  Pamuk otu  (Abutilon theophrasti)    Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde; 5 ml ilaç + 10 ml surfactant / da  Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde; 6 ml ilaç + 10 ml surfactant / da 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIMI:

Bitki koruma ürününün uygulama için hazırlanmasından önce dekara gidecek su miktarının kalibrasyonla bulunması gerekir. Genelde dekara önerilen su miktarı 20-40 litredir. IRENE 400 SC özel sürfektanı ile birlikte kullanılır. Gerekli miktarda bitki koruma ürünü ve sürfektan ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır ve ilaçlama aleti deposuna boşaltılır. Üzerine gerekli su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım sırt pülverizatörü veya traktöre monte edilmiş pülverizatörle atılır. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviye edilmesi, ekimden sonra su seviyesinin düşük tutulması yabancı otların aynı seviyede büyümelerini sağlayacağından gereklidir. Uygulamadan bir gün önce tarladaki sular boşaltılmalıdır. Uygulamadan iki-üç gün sonra tavalara tekrar su verilir ve bu su en az 3 gün tavalarda yüksek seviyede muhafaza edilir.

Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı gruptan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

IRENE 400 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup B olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için IRENE 400 SC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek derecede asidik ve bazik bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Genelde çeltikte yaygın olarak kullanılan insektisit ve fungisitlerle karıştırılabilir. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ANTİDOT:

Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 50 ml ve 100 ml’lik ambalajlarda.