GEMINI 200 SL

Açıklama

Aktif Madde: 200 g/l Acetamiprid

Formulasyon: SL (Solüsyon Konsantre)

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

Bitki AdıZararlı AdıKullanma Dozu ve DönemiSon Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
 Pamuk Yaprak Biti (Zenk)  (Aphis gossypii)10 ml/dekar(Nimf – Ergin)

KULLANIM ŞEKLİ:

Pamuk

Uygulamalar, sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Uygulama aleti yarıya kadar su ile doldurulur. Bitki koruma ürünü ayrı bir kapta eritildikten sonra uygulama aletine boşaltılır. Uygulama aletinin geri kalan kısmı su ile tamamlanır. Hazırlanan bitki koruma ürünü bekletilmeden rüzgarsız havada hemen uygulanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

GEMINI 200 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 4A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için GEMINI 200 SL ‘nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILABİLİRLİĞİ:

Alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri hariç diğer insektisit, fungusit, ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml’lik ambalajlarda