DİVİT 400 EC

Açıklama

Aktif Madde; 400 gr/lt Fenamiphos
Formulasyon; EC (Emülsiyon konsantre)


Özellikler: Narenciye, muz, sebzede kök ur nematodları ve serbest yaşayan nematodlara karşı sistemik bir nematosittir. Toprağa uygulandığında kökler tarafından alınır. Hem dış hem de iç parazit nematodları kontrol eder.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

 BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANMA  DOZU VE  DÖNEMİ SON UYGULAMA İLE  HASAT  ARASINDAKİ SÜRE
 Muz Kök Ur  Nematodları (Meloidogyne  spp.) Spiral Nematod (Helicotylenchus  semipenetrans) 7,5 lt/da  7,5 lt/da 56 gün  56 gün
 Turunçgil Bahçelerde Turunçgil  Nematodu (Helicotylenchus  semipenetrans) 7,5 lt/da 56 gün
 Turunçgill Fidanlıklarda Turunçgil  Nematodu (Helicotylenchus  semipenetrans) 5 lt/da 200 ml/100 lt  su (fidan daldırma  için) 56 gün
 Domates Kök Ur  Nematodları (Meloidogyne  spp.) 2,5 lt/da  90 gün veya dikim öncesi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Bitki koruma ürünü su ile karıştırılarak kullanılır. Uygulama aletinin karıştırıcısını çalıştırarak bitki koruma ürününü ilave ediniz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış mahlülü aynı gün kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI:

Muz Bahçeleri: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

Uygulamalar:

1.Toprak üstü aksamanın 3-4 yapraklı olduğu devrede

2.İlk muz tarağının oluştuğu devrede

3.Meyve salkımının oluştuğu devrede yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, DİVİT 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

Turunçgil Bahçeleri: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır.

Turunçgil fidanlıkları: Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır.

Domates: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

Damlama sulama ile seralarda fidelerin şaşırtılmasından önce veya sonra gerekli miktar ilaç sisteme verilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

DİVİT 400 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 1B olarak sınıflandırılan bir Nematisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DİVİT 400 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz.

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara, kuşlara, balıklara zehirlidir. Akarsulara, yer altı suları ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayın.

ANTİDOT:

Hastaya bol miktarda aktif kömür içeren bir bardak su içilir. Damardan 2 mg kadar doktor nezaretinde Atropin sülfat enjekte edilir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 Lt ve 5 Lt’ lik ambalajlarda