ARTIM 3 C

Açıklama

ARTIM 3C’NİN KULLANILDIĞI BİTKİLER:

Bitki AdıUygulama DozuUygulamaZamanı
Buğday,Arpa125 ml/daBuğday ve arpada bitki boyu 10-20 cm iken ve sapa kalkma döneminde(BBCH 30-31) uygulanır.

ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Chlormequat chloride suda çözündüğünden bitkinin kökleri ve yaprakları tarafından kolayca alınır.

Buğday ye Arpa: Yetiştirildiği yere bağlı olarak hububatın farklı tiplerinin tekil çeşitlerinin uygulamaya tepkisi farklı olabilmektedir. Sap cidarını kalınlaştırarak ve sapı kısaltarak buğday ve arpada sap esnekliğini ve direncini artırır. Sonuç olarak uygulandığı hububat bitkisi bitkinin yatmasına neden olan elverişsiz bütün iklim koşullarına karşı direnç oluşturur. Buğdayda boyun kısalmasını sağlar. Yatma riskini azaltmasından dolayı yüksek oranda azotlu gübreler kullanılabilir. Buda başta buğday olmak üzere bazı hububat çeşitlerinde hasat veriminin daha iyi olmasına ve buğdayda glüten ve hektolitre artışına yol açar.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 1 L, 5 L ve 20 L’lik ambalajlarda.